Liên lạc

Sắt lát nóng (HBO Iron)

Định nghĩa HBO

Hot Briqueted Iron (HBO) là một dạng thượng hạng; Direct reducted Iron (RIL) như một bổ sung cho sắt và phế liệu trong xưởng thép điện.It is a compared form of direct reduced iron (RIL), which easier its handling, Storage, vàdùng.trực tiếpLượng sắt giảm giá đã được gắn với một nhiệt độ cao hơn 650 d.1766; C lúc co cứng, có mật độ và mật độ cao hơn 5,000 kg theo mét khối vuông (5,000 kg/m3).


Đặc trưng điển hình của HBO BSJdZ Lợi thế của Hot Briqueted Iron (HBO)

Lợi thế của Hot Briqueted Iron (HBO)


HBO là một dạng vỏ chai chứa còn an toàn hơn vỏ của xe ủi xe ủi nhiều.Nó có khả năng nóng hơn nhiều nếu nó bị ướt.HBO đã được phát triển như một sản phẩm để giải quyết các vấn đề liên quan tới giao hàng và vận chuyển của DR.A.R. do quá trình điều khiển nó ít xốp thị và do đó rất ít phản ứng hơn hẳn so với DR.

Chợ chính của HBO là lò thép điện hình hồ (AF) làm thép, nhưng HBO cũng tìm ra phương pháp làm bình làm thép trong lò ôxy cơ bản (BOF) và như lò sưởi cao.Sản phẩm được đề xuất
  • Chất lượng kim loại trong tập trung quặng sắt cao hơn nhiều so với quặng sắt. Rất có tác dụng với chất lượng sắt của tập trung sắt là cơ sở và tiền đề của việc sản xuất viên đạn chất lượng cao.
  • Hiệu ứng sắt giảm xuống Direct, also called bọt biển iron, được sản xuất từ sự giảm trực tiếp của quặng sắt (dưới dạng cục đơn, đạn chì, hay nhiều mảnh nhỏ) tới sắt bằng một công ty giảm ga hay các-bon tinh thần...
  • Những viên bi được thổi tớ là những viên nhỏ những kim loại quặng sắt dùng để tạo ra các loại thép.Và chúng là một trong những nguồn sắt quan trọng trong việc sản xuất thép.
Ứng dụng có Liên quan
Ứng dụng trong phạm vi s ản phẩm của Huaro bao gồm thép và cung cấp nguyên liệu thô, nguyên tố trong quá trình sản xuất chứa nhiều yếu tố quan trọng, như kim loại sắt, đạn dược, GIA ĐÌNH, HBO và sản phẩm lát mỏng.Huaro đóng một vai trò quan trọng trong thế giới chuỗi cung cấp ngược và xuôi dòng, nhằm phục vụ to àn bộ ngành công nghiệp.